O firmie

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz ze spółkami o różnej formie prawnej. Dzięki bardzo dobrej znajomości przepisów prawno-podatkowych oraz doświadczeniu zawodowemu w zakresie księgowości mamy pewność, że nasze usługi świadczymy profesjonalnie i z zachowaniem najwyższych standardów. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami. Mamy certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz oferujemy optymalizację podatkową. Zajmujemy się pełną i uproszczoną księgowością, obsługą podatkową oraz kadrami i płacami. Prowadzimy ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencję na potrzeby podatku VAT oraz ewidencję środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.